Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Zarządzanie domeną .gov.pl

W ramach zarządzania domeną abonent może wykonać następujące czynności:

Zmiana delegacji

Jeżeli chcesz zmienić delegację domeny, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Wypełnij formularz (w jednym formularzu możesz wpisać maksymalnie 10 nazw).

 2. Wygeneruj i zapisz wypełniony formularz (plik PDF).

 3. Prześlij do NASK formularz opatrzony podpisem reprezentanta. Adres skrytki ePUAP to: /NASK-Instytut/SkrytkaESP. Dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym możesz także przesłać na adres gov@dns.pl.

Komunikaty o błędach, które mogą pojawić się w trakcie wypełniania wniosku o zmianę delegacji:

 • Domena nadrzędna nieobsługiwana przez NASK - w formularzu wpisano domenę, która nie jest obsługiwana przez NASK np.: .gov, .com.

 • Niewłaściwa nazwa domeny - nazwa zawiera niedozwolone znaki. Dozwolone znaki to: 0-9, a-z, -, wielkość liter nie ma znaczenia. Liczba znaków dozwolonych w etykiecie (nazwie między kropkami) musi zawierać się w przedziale od 1 do 63. Na początku nazwy, na końcu, jak również na 3 i 4 pozycji jednocześnie nie może znajdować się znak "-" (minus), wyjątek stanowią domeny IDN z prefiksem "xn--".

 • Nieprawidłowy serwer nazw! - podany serwer nie jest serwerem nazw.

 • Niepoprawna odpowiedź serwera nazw ... ! - w momencie składania formularza dotyczącego zmiany podany serwer nazw ma błędną konfigurację. W jego odpowiedzi, tzw. sekcji ANSWER, pierwszy rekord nie jest rekordem SOA. W takim wypadku należy skontaktować się ze swoim opiekunem technicznym lub właścicielem serwera.

 • Nie można skontaktować się z serwerem nazw! - w momencie składania formularza podany serwer nazw nie jest osiągalny dla serwera nazgul.nask.waw.pl. Złożenie formularza dotyczącego zmiany delegacji nie jest wtedy możliwe. W takim wypadku należy skontaktować się ze swoim opiekunem technicznym lub właścicielem serwera.

 • Nie podano rekordów DS a rekordy DNSKEY są w strefie na serwerze ... -  w momencie składania wniosku na podanych serwerach nazw istnieje konfiguracja potwierdzająca poprawne zabezpieczenie nazwy domeny protokołem DNSSEC. Złożenie wniosku o zmianę delegacji bez rekordu DS nie jest możliwe. W takim wypadku należy skontaktować się ze swoim opiekunem technicznym lub właścicielem serwera.
  Uwaga! W przypadku konieczności wymiany kluczy, NASK rekomenduje bezpieczną metodę opisaną w dokumencie RFC4641 „DNSSEC Operational Practices” (dla kluczy KSK: "Double Signature Zone Signing Key Rollover"). Więcej informacji o DNSSEC znajdziesz na tej stronie.
  W sytuacji nadzwyczajnej abonent może wnioskować na piśmie o usunięcie rekordu DS i świadome przerwanie łańcucha zaufania. Pismo powinno zawierać: oświadczenie woli, nazwę domeny, dane rekordu do usunięcia, dane abonenta i podpis osoby umocowanej do jego reprezentowania.

 • Serwer nazw nie istnieje! - podany serwer w momencie składania formularza jest nieosiągalny w DNS (nie ma przypisanego rekordu A).

 • Serwer nazw ... nie obsługuje podanych/ej domen/y! - w momencie składania formularza podane serwery nie są jeszcze skonfigurowane. Złożenie formularza dotyczącego zmiany delegacji nie jest wtedy możliwe. Warunkiem koniecznym do zmiany delegacji jest wpisanie dla nazwy domeny rekordu SOA. W takim wypadku należy skontaktować się ze swoim opiekunem technicznym lub właścicielem serwera.

Jeżeli masz pytania dotyczące złożonego formularza lub procedury zmiany delegacji, zadzwoń do nas
022 380 83 00 lub wyślij e-mail na adres gov@dns.pl.

Zmiana abonenta

Wniosek o zmianę abonenta nazwy domeny .gov.pl

Zmiana abonenta domeny może nastąpić jedynie na rzecz uprawnionego podmiotu, zgodnie z Regulaminem nazw w domenie .gov.pl

Jeżeli chcesz zmienić abonenta nazwy zarejestrowanej w domenie .gov.pl, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Pobierz wniosek o zmianę abonenta i wypełnij wszystkie pola.

 2. Zapisz wypełniony wniosek (plik PDF).

 3. Prześlij do NASK wniosek opatrzony podpisami reprezentantów( tj. osób uprawnionych do występowania w imieniu danej jednostki) obydwu jednostek. Adres skrytki ePUAP to: /NASK-Instytut/SkrytkaESP. Dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym możesz także przesłać na adres gov@dns.pl.

 4. Wraz z wnioskiem prześlij wypełniony i podpisany przez Stronę Przejmującą (przyszłego Abonenta) formularz zgłoszenia osoby ds. cyberbezpieczeństwa dla domeny.

Potwierdzenie zmiany abonenta w bazie NASK lub informacje o ewentualnych brakach formalnych we wniosku wysyłamy na adresy e-mail podane w treści wniosku.

Formularz w wersji do edycji w formacie .docx można pobrać po kliknięciu w link.

Jeżeli masz pytania dotyczące złożonego wniosku lub procedury zmiany abonenta, zadzwoń do nas
022 380 83 00 lub wyślij e-mail na adres gov@dns.pl.

Zmiana danych abonenta

Wniosek o zmianę danych abonenta nazwy domeny

Uwaga!

Abonencie, zadbaj o to, aby twoje dane przechowywane w NASK były aktualne. Obowiązek aktualizacji danych wynika z Regulaminu nazw w domenie .gov.pl.

W przypadku, gdy nie zawiadomisz nas o zmianach, umowa będzie wykonywana z wykorzystaniem dotychczas posiadanych danych, a NASK nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualnie powstałe z tego tytułu szkody.

 

Jeżeli chcesz zaktualizować dane, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Pobierz wniosek o zmianę danych abonenta i wypełnij wszystkie pola.

 2. Zapisz wypełniony wniosek (plik PDF).

 3. Prześlij do NASK formularz opatrzony podpisem reprezentanta. Adres skrytki ePUAP to: /NASK-Instytut/SkrytkaESP. Dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym możesz także przesłać na adres gov@dns.pl.

Formularz w wersji do edycji w formacie .docx można pobrać po kliknięciu w link.

Jeżeli masz pytania dotyczące złożonego wniosku lub procedury zmiany danych abonenta, zadzwoń do nas
022 380 83 00 lub wyślij e-mail na adres gov@dns.pl.

Rezygnacja

Wniosek o usunięcie delegacji nazwy domeny

Jeżeli chcesz zrezygnować z domeny, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Pobierz wniosek o usunięcie delegacji nazwy domeny i wypełnij wszystkie pola, pamiętaj o wskazaniu daty rezygnacji.

 2. Zapisz wypełniony wniosek (plik PDF).

 3. Prześlij do NASK wniosek opatrzony podpisem reprezentanta (tj. osoby uprawnionej do występowania w imieniu jednostki). Adres skrytki ePUAP to: /NASK-Instytut/SkrytkaESP. Dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym możesz także przesłać na adres gov@dns.pl.

Formularz w wersji do edycji w formacie .docx można pobrać po kliknięciu w link.

Uwaga!

Jeżeli na wniosku nie będzie wpisanej daty rozwiązania umowy, za datę tę przyjmiemy dzień przekazania dokumentu NASK.

Jeżeli masz pytania dotyczące złożonego wniosku lub procedury usunięcia delegacji nazwy domeny, zadzwoń do nas 022 380 83 00 lub wyślij e-mail na adres gov@dns.pl.

Zgłoszenie osoby kontaktowej ds. cyberbezpieczeństwa

Formularz zgłoszenia/zmiany osoby kontaktowej ds. cyberbezpieczeństwa

Jeżeli chcesz zgłosić lub zmienić dane osoby ds. cyberbezpieczeństwa dla domeny, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Pobierz formularz zgłoszenia/zmiany danych osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów dotyczących cyberbezpieczeństwa w zakresie związanym z Nazwą w Domenie .gov.pl i wypełnij wszystkie pola; pamiętaj o wskazaniu daty.

 2. Zapisz wypełniony formularz (plik PDF).

 3. Prześlij do NASK formularz opatrzony podpisem reprezentanta (tj. osoby uprawnionej do występowania w imieniu jednostki). Adres skrytki ePUAP to: /NASK-Instytut/SkrytkaESP. Dokument z kwalifikowanym podpisem elektronicznym możesz także przesłać na adres gov@dns.pl.

Formularz w wersji do edycji w formacie .docx można pobrać po kliknięciu w link.

Jeżeli masz pytania dotyczące złożonego formularza lub procedury zgłoszenia/zmiany osoby kontaktowej ds. cyberbezpieczeństwa, zadzwoń do nas 022 380 83 00 lub wyślij e-mail na adres gov@dns.pl.