Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Informacje ogólne

Warunki świadczenia usługi określa Regulamin nazw w domenie .gov.pl z dnia 26 marca 2013 roku.

Dostępność domeny do rejestracji sprawdzisz w poniższej przeglądarce:

Uwaga!

Nazwy w domenie .gov.pl mogą zarejestrować wyłącznie uprawnione podmioty:

  • organy władzy publicznej (z wyłączeniem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz stowarzyszeń i gmin),
  • organy samorządu zawodowego, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego.

Rejestracja nazw w domenie .gov.pl odbywa się wyłącznie bezpośrednio w NASK.

Jak zarejestrować domenę .gov.pl?

  1. Upewnij się, że reprezentujesz podmiot uprawniony do rejestracji nazwy w domenach .gov.pl.
    Przeczytaj Regulamin nazw w domenie .gov.pl.
  2. Wybierz rozszerzenie z poniższej tabeli.
  3. Wypełnij wniosek.
  4. Doręcz wniosek do NASK i czekaj na informację o rejestracji.

Nazwy w domenie .gov.pl mogą być rejestrowane z uwzględnieniem następującej struktury:

Domena Kto może zarejestrować
.gov.pl Urzędy i instytucje centralne lub o zasięgu krajowym, zgodnie z zakresem podmiotowym
.ap.gov.pl Archiwa Państwowe
.ic.gov.pl Izby Celne
.is.gov.pl Izby Skarbowe
.us.gov.pl Urzędy Skarbowe
.kmpsp.gov.pl Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej
.kppsp.gov.pl Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
.kwpsp.gov.pl Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
.psp.gov.pl Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (również w domenie kwpsp.gov.pl)
.wskr.gov.pl Komendy Wojewódzkie PSP (Wojewódzkie Stanowiska Koordynacji Ratownictwa)
.kwp.gov.pl Komendy Wojewódzkie Policji
.mw.gov.pl Urzędy Marszałkowskie Województwa
.ug.gov.pl Urzędy Gminy
.um.gov.pl Urzędy Miejskie
.umig.gov.pl Urzędy Miasta i Gminy
.ugim.gov.pl Urzędy Gminy i Miasta
.upow.gov.pl Urzędy Powiatowe
.uw.gov.pl Urzędy Wojewódzkie
.starostwo.gov.pl Starostwa Powiatowe
.pa.gov.pl Prokuratury Apelacyjne
.po.gov.pl Prokuratury Okręgowe
.pr.gov.pl Prokuratury Regionalne
.psse.gov.pl Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
.pup.gov.pl Powiatowe Urzędy Pracy
.rzgw.gov.pl Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
.sa.gov.pl Sądy Apelacyjne
.so.gov.pl Sądy Okręgowe
.sr.gov.pl Sądy Rejonowe
.wsa.gov.pl Wojewódzkie Sądy Administracyjne
.sko.gov.pl Samorządowe Kolegia Odwoławcze
.uzs.gov.pl Urzędy Żeglugi Śródlądowej
.wiih.gov.pl Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej
.winb.gov.pl Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
.pinb.gov.pl Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
.wios.gov.pl Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
.witd.gov.pl Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego
.wzmiuw.gov.pl Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych
.piw.gov.pl Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
.wiw.gov.pl Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii
.griw.gov.pl Graniczne Inspektoraty Weterynarii
.wif.gov.pl Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne
.oke.gov.pl Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
.oum.gov.pl Okręgowe Urzędy Miar
.sdn.gov.pl Schroniska dla Nieletnich
.zp.gov.pl Zakłady Poprawcze
.zpisdn.gov.pl Zakłady Poprawcze i Schroniska dla Nieletnich
.uppo.gov.pl Urzędy Pracy Powiatu Olsztyńskiego
.mup.gov.pl Miejskie Urzędy Pracy
.wuoz.gov.pl Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
.konsulat.gov.pl Konsulaty Rzeczypospolitej Polskiej
.oirm.gov.pl Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego
.oschr.gov.pl Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze
.oia.gov.pl Okręgowe Izby Aptekarskie
.oow.gov.pl Okręgowe Ośrodki Wychowawcze

Jaka powinna być składnia nazwy rejestrowanej w domenie .gov.pl?

Nazwa może składać się wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku "-" (minus). Znak "-" nie może występować na początku, na końcu oraz jednocześnie na 3 i 4 pozycji w nazwie domeny.
Wyjątek stanowią domeny IDN z prefiksem "xn--" (więcej informacji o domenach IDN znajdziesz na tej stronie).
Nazwa może zawierać maksymalnie 63 znaki, nie licząc rozszerzenia (np.: .gov.pl, .piw.gov.pl).