Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Modyfikacja wniosku rejestracyjnego

Modyfikacja wniosku


Aby zmodyfikować Wniosek, wykonaj następujące czynności:

 1. Wpisz poniżej nazwę domeny oraz numer ID Wniosku i kliknij przycisk "edytuj zgłoszenie".
 2. Odbierz wiadomość wysłaną na adres e-mail podany we Wniosku.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości.

Jakie dane można zmodyfikować?

 • nazwę Wnioskodawcy
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
 • adres Wnioskodawcy (w tym adres korespondencyjny)
 • NIP, REGON
 • numer telefonu
Uwaga!

Modyfikacja następujących danych nie jest możliwa:

 • nazwa domeny
 • adres e-mail
 • serwery nazw

Czy Wniosek mogę modyfikować wielokrotnie?

Tak, ale kolejną modyfikację możesz zainicjować dopiero po zakończeniu bądź wygaśnięciu poprzedniej. Żądanie modyfikacji jest aktywne 24 godziny. Po tym czasie niezakończone żądanie modyfikacji wygasa.