Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Historia

O Rejestrze domeny .pl

NASK prowadzi Rejestr domeny krajowej .pl i umożliwia rejestrację nazw w domenie .pl i w szeregu domen funkcjonalnych i regionalnych. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem rejestratorów, którzy przystąpili do stworzonego przez NASK w grudniu 2002 roku Programu Partnerskiego.

W 2003 roku NASK jako jeden z pierwszych rejestrów udostępnił w pełni automatyczny system Registry, oparty o zmodyfikowany protokół EPP.

W lipcu 2013 roku NASK przejął obsługę domeny .gov.pl od Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Rejestracja nazw w domenie .gov.pl dostępna jest wyłącznie dla podmiotów do tego uprawnionych i odbywa się bezpośrednio w NASK.

NASK jest aktywnym członkiem organizacji CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries), ściśle współpracuje z organizacją koordynującą funkcjonowanie światowego Internetu ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) oraz organizacją ccNSO (the country code Names Supporting Organisation), zrzeszającą w ramach ICANN rejestry krajowe.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Rejestru domeny .pl:

1990

 • Lipiec

  ustanowienie domeny krajowej (ang. ccTLD-country code Top Level Domain) .pl

1991

 •  

  pierwsze działające domeny: fuw.edu.pl, astrouw.edu.pl, camk.edu.pl, uw.edu.pl, uj.edu.pl, cyf-kr.edu.pl

1992

 • Styczeń

  objęcie funkcji Rejestru domeny .pl przez Zespół Koordynacyjny NASK, działający w ramach Uniwersytetu Warszawskiego

1993

 • Grudzień

  utworzenie NASK jednostki badawczo- rozwojowej; NASK przejmuje wszystkie zobowiązania Zespołu Koordynacyjnego

1996

 • Styczeń

  wprowadzenie jednorazowych opłat za rejestrację i utrzymywanie domen

1999

 • Styczeń

  wprowadzenie opłat rocznych za obsługę administracyjną i techniczną domen

2000

 • Grudzień

  wprowadzenie elektronicznego systemu rezerwacji i rejestracji nazw w domenie .pl

2002

 • Grudzień

  wprowadzenie Programu Partnerskiego

2003

 • Styczeń

  utworzenie przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) pierwszego w Polsce sądu arbitrażowego rozstrzygającego spory dotyczące nazw zarejestrowanych w domenie .pl

 • Marzec

  uruchomienie Registry - systemu automatycznej rejestracji i obsługi nazw w domenie .pl z wykorzystaniem protokołu EPP

 • Wrzesień

  wprowadzenie możliwości rejestracji domen ze znakami narodowymi, czyli tzw. domen IDN; NASK jest pierwszym rejestrem w Europie i jednym z pierwszych na świecie, który wprowadził taką możliwość

2004

 • Marzec

  otrzymanie certyfikatu zgodności z normą ISO 9001; NASK jest pierwszym rejestrem domen internetowych, który otrzymał taki certyfikat

 • Czerwiec

  wprowadzenie usługi opcji na rejestrację nazw w domenie .pl

2008

 • Styczeń

  wprowadzenie dynamicznej aktualizacji stref (co 15 minut)

 • Maj

  1 milion nazw w domenie krajowej .pl, rozpoczęcie publikowania listy domen usuniętych z DNS

2009

 • Wrzesień

  uruchomienie w Registry modelu rozliczeń pre-paid

2011

 • Styczeń

  2 miliony nazw w domenie krajowej .pl

 • Grudzień

  udostępnienie domen zarządzanych przez NASK w formie zabezpieczonej protokołem DNSSEC

2012

 • Czerwiec

  umożliwienie abonentom nazw domeny .pl zabezpieczania swoich stref protokołem DNSSEC

2013

 • Lipiec

  przejęcie obsługi domeny .gov.pl od Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

2014

 • Czerwiec

  udostępnienie domeny .gov.pl w formie zabezpieczonej protokołem DNSSEC

2015

 • Czerwiec

  wstrzymanie rejestracji nazw domeny .pl bezpośrednio w NASK

2016

 • Grudzień

  zakończenie bezpośredniej obsługi abonentów nazw domeny .pl

2017

 • Marzec

  100% abonentów rejestru domeny .pl obsługiwanych jest w modelu Rejestr-Rejestrator

 • Listopad

  otrzymanie przez NASK certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013; certyfikat obejmuje także procesy obsługiwane w rejestrze domeny .pl

2018

 • Lipiec

  nowa strona www.dns.pl

2019

 • Marzec

  uruchomienie usługi .pl Registry Lock

2020

 • Luty

  wycofanie usługi rezerwacji nazw w domenie .pl

 • Marzec

  wdrożenie nowego systemu odpowiedzialnego za zabezpieczenie stref .pl protokołem DNSSSEC

2022

 • Październik

  zmiana cennika dla rejestratorów

 • Grudzień

  20-lecie Programu Partnerskiego NASK

2023

 • Styczeń

  zmiana Regulaminu nazw w domenie .gov.pl