Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Zestawienie opłat pobieranych od rejestratorów

Zestawienie opłat pobieranych od rejestratorów dotyczących wykonywania Obsługi Administracyjnej i Technicznej

Opłaty dotyczące świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej w pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny w zależności od rodzaju Nazwy Domeny:

Okres Utrzymywania
.pl
IDN .pl
Funkcjonalne
IDN Funkcjonalne
Regionalne
IDN Regionalne
1 rok 10,00 10,00 7,50 7,50 2,50 2,50

Opłaty dotyczące świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej po pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny w zależności od rodzaju Nazwy Domeny:

Okres Utrzymywania
.pl
IDN .pl
Funkcjonalne
IDN Funkcjonalne
Regionalne
IDN Regionalne
1 rok 40,00 10,00 30,00 7,50 10,00 2,50
1 dzień 0,21 0,21 0,16 0,16 0,05 0,05

Opłaty dotyczące świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej po pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny w zależności od rodzaju Nazwy Domeny, w przypadku wnoszenia opłaty w okresie wstrzymywania Utrzymywania Nazwy Domeny, które to wstrzymywanie było konsekwencją braku uiszczenia opłaty w wymaganym terminie:

Okres Utrzymywania
.pl
IDN .pl
Funkcjonalne
IDN Funkcjonalne
Regionalne
IDN Regionalne
1 rok 44,00 11,00 33,00 8,25 11,00 2,75

Wszystkie podane kwoty są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają podatku od towarów i usług.