Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Zmiany w zestawieniu opłat pobieranych od rejestratorów (od 12 października 2022)

Zmiany w zestawieniu opłat pobieranych od rejestratorów (od 12 października 2022)

Informujemy, że z dniem 12 października 2022 zmianie ulegnie Zestawienie opłat pobieranych od rejestratorów dotyczących wykonywania Obsługi Administracyjnej i Technicznej. Zmiana dotyczyć będzie jedynie części kwot ujętych w zestawieniu. Dla czynności wykonanych przed wskazaną powyżej datą obowiązywać będzie nadal zestawienie dotychczasowe, dostępne na stronie https://dns.pl/regulamin_nazw_domeny_pl/zestawienie_oplat.

Zmiana ta nie wymaga od Abonentów nazw domeny .pl podejmowania żadnych działań wobec Rejestru domeny .pl. Może ona jednak wpłynąć, z uwzględnieniem powyższej daty, na rozliczenia realizowane pomiędzy Abonentem a rejestratorem. Wszelkie kwestie z tym związane należy wyjaśniać bezpośrednio z rejestratorem obsługującym daną nazwę domeny .pl.

Poniżej zaprezentowano zestawienie w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 12 października 2022.

Zestawienie opłat pobieranych od rejestratorów dotyczących wykonywania Obsługi Administracyjnej i Technicznej

Opłaty dotyczące świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej w pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny w zależności od rodzaju Nazwy Domeny:

Okres Utrzymywania
.pl
IDN .pl
Funkcjonalne
IDN Funkcjonalne
Regionalne
IDN Regionalne
1 rok 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Opłaty dotyczące świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej po pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny w zależności od rodzaju Nazwy Domeny:

Okres Utrzymywania
.pl
IDN .pl
Funkcjonalne
IDN Funkcjonalne
Regionalne
IDN Regionalne
1 rok 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
1 dzień 0,26 0,26 0,20 0,20 0,06 0,06

Opłaty dotyczące świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej po pierwszym roku Utrzymywania Nazwy Domeny w zależności od rodzaju Nazwy Domeny, w przypadku wnoszenia opłaty w okresie wstrzymywania Utrzymywania Nazwy Domeny, które to wstrzymywanie było konsekwencją braku uiszczenia opłaty w wymaganym terminie:

Okres Utrzymywania
.pl
IDN .pl
Funkcjonalne
IDN Funkcjonalne
Regionalne
IDN Regionalne
1 rok 55,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

Wszystkie podane kwoty są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają podatku od towarów i usług.