Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony
baner

VII Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

VII Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

W dniu 12 października 2021 roku odbyło się VII Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Wydarzenie zostało zorganizowane w formule hybrydowej we współpracy Urzędu Patentowego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz NASK PIB. Seminarium otworzyli Prezes Urzędu Patentowego Edyta Demby-Siwek, Prezes Sądu Polubownego Ireneusz Matusiak oraz Dyrektor ds. Rejestru Domen Internetowych Roman Malinowski.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części – pierwsza z nich dotyczyła działalności Sądu Polubownego oraz nazw domen, druga miała formę panelu eksperckiego, obejmującego zagadnienia i problemy, jakie napotyka Urząd Patentowy RP w związku z wykorzystywaniem nazw domen internetowych w działalności gospodarczej.

Podczas pierwszej części Seminarium Anna Gniadek i Konrad Marzęcki z NASK omówili Program Partnerski Rejestru domeny .pl, a także zagadnienia związane ze współpracą z rejestratorami i ich rolą w procedurze tzw. sporów domenowych.

Więcej informacji oraz agenda spotkania znajdują się na tej stronie.