Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

NASK zakończył wykonywanie bezpośredniej obsługi i rejestracji nazw domeny .pl

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 28 lutego 2017 r. NASK zakończył projekt wycofania się z wykonywania obsługi i rejestracji nazw domeny .pl bezpośrednio na rzecz Abonentów.

Celem projektu było:

 • zrealizowanie kolejnego etapu deregulacji rynku nazw domen w Polsce, zapoczątkowanego w grudniu 2002 wraz z uruchomieniem Programu Partnerskiego,
 • sprostanie rosnącym oczekiwaniom płynącym z rynku nazw domen, a w szczególności Partnerów NASK, tj. rejestratorów domeny .pl,
 • wzmocnienie pozycji rynkowej Partnerów NASK,
 • dostosowanie systemu obsługi nazw w rejestrze domeny .pl do standardu międzynarodowego, tj. obsługi wyłącznie w modelu Registry- Registrar,
 • wzmocnienie działań podnoszących stabilność i bezpieczeństwo rejestru domeny .pl.

Powyższy projekt został wykonany zgodnie z przyjętym przez NASK harmonogramem, o którego kolejnych etapach informowaliśmy na stronie www.dns.pl:

 • 21 maja 2015 ogłoszenie decyzji o planowanym zaprzestaniu bezpośredniej obsługi i rejestracji nazw domeny .pl,
 • 15 czerwca 2015 zaprzestanie rejestracji bezpośredniej przez NASK,
 • 1 grudnia 2015 wejście w życie zmian w Regulaminie nazw domeny .pl,
 • 30 listopada 2016 zakończenie wykonywania Obsługi Administracyjnej i Technicznej bezpośrednio na rzecz Abonentów,
 • 28 lutego 2017 uwolnienie do puli nazw wolnych ostatniej nazwy domeny .pl, której Abonent nie wykonał transferu do Partnera.

Przed rozpoczęciem projektu NASK obsługiwał bezpośrednio prawie 20 tys. nazw w domenie .pl na rzecz prawie 10,5 tys. Abonentów. W trakcie jego trwania:

 • Obsługa 86% nazw domeny .pl została przeniesiona do innego rejestratora,
 • 12% nazw domeny .pl uwolniono do puli domen wolnych po 90dniowym wstrzymaniu ich Utrzymywania (Abonenci nie wykonali transferu Obsługi),
 • 2% nazw domeny .pl usunięto po wypowiedzeniu umowy przez jedną ze stron.

Obecnie NASK skupia swoje działania na zapewnianiu najwyższej jakości usług, stabilności i bezpieczeństwie prowadzonego rejestru domeny krajowej .pl, a funkcję rejestratora pozostawia Partnerom.