Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Zmiany w Regulaminie nazw domeny .pl

Informujemy, że 25 sierpnia 2015 NASK opublikował nową wersję Regulaminu nazw domeny .pl, który zacznie obowiązywać Abonentów nazw w domenie .pl począwszy od 1 grudnia 2015 r. Powyższa zmiana jest konsekwencją zaprzestania wykonywania Obsługi Administracyjnej i Technicznej (dalej: Obsługa) bezpośrednio na rzecz Abonenta.

Najistotniejsze zmiany w Regulaminie, odnoszące się bezpośrednio do zaprzestania przez NASK pełnienia funkcji rejestratora domeny .pl, dotyczą:

  • sposobu zawierania i rozwiązywania umów o utrzymywanie nazwy domeny,
  • świadczenia przez NASK Obsługi,
  • wnoszenia opłat,
  • udzielania przez Abonenta zgody na świadczenie Obsługi przez NASK na rzecz Partnera.

W nowym brzmieniu Regulaminu doprecyzowane zostały również zapisy odnoszące się do skutków:

  • niepodpisania przez Abonenta zapisu na Sąd Polubowny,
  • rozwiązania lub wygaśnięcia Porozumienia łączącego Partnera z NASK,
  • nieuiszczenia opłaty dotyczącej Obsługi,
  • postępowania związanego z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub stabilności systemu domen.

Zostały również określone przepisy przejściowe dotyczące Abonentów związanych umową o utrzymywanie nazwy domeny w chwili wejścia w życie zmian w Regulaminie.

Powyższe zmiany wymagają podjęcia działań przez Abonentów, dla których NASK pełni funkcję rejestratora, czyli wykonuje na ich rzecz Obsługę. Ci Abonenci powinni wybrać nowego rejestratora do końca okresu rozliczeniowego, jeśli przypada on po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Od 1 grudnia 2015 r. NASK z końcem opłaconego okresu rozliczeniowego zaprzestanie wykonywania Obsługi i nie będzie odnawiał domen na kolejne okresy rozliczeniowe. W trosce o bezpieczeństwo usług Abonentów obsługiwanych bezpośrednio przez NASK, NASK pisemnie poinformuje ich o terminie, w którym powinni wskazać Partnera przejmującego funkcję rejestratora ich domeny. Proces informowania Abonentów będzie rozciągnięty w czasie i ostatni Abonenci mogą otrzymać informację nawet 9 miesięcy po wejściu w życie nowego Regulaminu. Z powyższych względów prosimy Abonentów nazw domeny .pl o cierpliwość i wyrozumiałość. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w treści Regulaminu nazw domeny .pl.