Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Zmiany dotyczące wykonywania przez NASK Obsługi Administracyjnej i Technicznej nazw domeny .pl

Informujemy, iż w grudniu br. nastąpią zmiany w zakresie świadczenia przez NASK Obsługi Administracyjnej i Technicznej nazw domeny .pl.

Począwszy od 1 grudnia 2014 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, chcące zarejestrować nazwę domeny .pl, będą mogły dokonać tego wyłącznie za pośrednictwem jednego z Partnerów umieszczonych na aktualnej liście Partnerów znajdującej się w witrynie internetowej NASK.

Nie będzie również możliwe przeniesienie do NASK obsługi nazwy domeny, której abonentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a w przypadku nazw domen obsługiwanych przez NASK bezpośrednio, także dokonanie zmiany abonenta na taką osobę.

Jednocześnie informujemy, iż obsługa administracyjna i techniczna świadczona abonentom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2014 roku będzie realizowana przez NASK na niezmienionych zasadach, tj. zgodnie z obowiązującym Regulaminem Nazw Domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze stosownym Zarządzeniem Dyrektora NASK, wprowadzającym powyższe zmiany.