Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Komunikat w sprawie zmiany brzmienia Regulaminu nazw domeny .pl

Komunikat Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Regulaminu nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że wobec zakończenia projektu uwolnienia przez NASK nazw regionalnych do publicznej rejestracji, realizowanego zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora NASK nr 224,

  1. z dniem 10 grudnia 2013 r. ulega zmianie brzmienie punktu 6 c. Regulaminu nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku poprzez wykreślenie z treści punktu 6 c. jego zdania 2 (słownie: drugiego) o treści: "Oferta dotycząca Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości w Domenie .pl może być złożona tylko bezpośrednio w NASK".
  2. wobec wykreślenia zdania 2 (słownie: drugiego) z punktu 6 c. Regulaminu nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku, punkt 6 c. otrzymuje brzmienie: "Oferta dotyczy Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości w Domenie .pl, chyba że Oferentem jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ administracji."


W związku z powyższym NASK niniejszym ogłasza tekst jednolity Regulaminu nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku i informuje, że zmieniony Regulamin nazw domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku wiąże Abonenta, jeżeli nie wypowie on umowy w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu.