Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Rejestr domeny .pl ponownie z certyfikatem zgodności z normą ISO 9001

Rejestr domeny .pl ponownie z certyfikatem zgodności z normą ISO 9001

Z przyjemnością informujemy, że NASK PIB uzyskał pozytywną rekomendację niezależnej jednostki certyfikującej do utrzymania certyfikatu zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Certyfikat został przyznany już po raz szósty, na kolejny, trzyletni okres, tj. do marca 2022 roku.

System zarządzania jakością w NASK PIB obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary i procesy związane z rejestracją i utrzymywaniem nazw domen internetowych. Audyt recertyfikacyjny odbył się w ostatnim tygodniu lutego br. i został przeprowadzony przez Bureau Veritas Certification – wiodącą, międzynarodową jednostkę certyfikującą.

NASK PIB, prowadzący rejestr nazw domeny krajowej .pl, jest pierwszym na świecie narodowym rejestrem nazw domen, który wdrożył system zarządzania jakością i nieprzerwanie od 2004 roku posiada certyfikat zgodności utrzymywanego systemu z wymaganiami normy ISO 9001.

Wdrożony w NASK PIB system zarządzania jakością jest nieodzownym narzędziem realizacji polityki bezpieczeństwa w procesie rejestracji nazw domen, a poprzez wspomaganie procesu wprowadzania nowych produktów i usług przyczynia się również do rozwoju rynku nazw domen w Polsce.

Jest dla nas niezmiernie ważne, aby działalność Rejestru domeny .pl opierała się na jednolitych i przejrzystych zasadach. Pod względem liczby utrzymywanych nazw należymy do czołówki europejskich rejestrów domen narodowych. Stosowane u nas od kilkunastu lat podejście procesowe skutkuje wysoką skutecznością i efektywnością naszego działania. Zidentyfikowane zostały i są umiejętnie zarządzane zachodzące w rejestrze procesy, a ich wzajemne współzależności są dobrze i jednakowo rozumiane przez zainteresowane strony. System zarządzania jakością w NASK jest ciągle rozwijany i doskonalony, czego dowodem są kończące się pozytywną oceną cyklicznie przeprowadzane niezależne audyty – powiedział Paweł T. Goławski, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w NASK PIB.