Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

.pl Registry Lock wprowadzenie

Co to jest .pl Registry Lock?

.pl Registry Lock to usługa z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa w Internecie. Polega ona na zablokowaniu w głównym Rejestrze domeny .pl aktualnych danych związanych z domeną. Usługę .pl Registry Lock możesz wykupić za pośrednictwem rejestratorów, którzy przystąpili do Programu Partnerskiego NASK i są oznaczeni znaczkiem RL na liście rejestratorów.

Jest ona skierowana do tych abonentów, którzy chcą maksymalnie ograniczyć ryzyko nieautoryzowanych lub zaskakujących zmian na swoich domenach, i w jak największym stopniu zabezpieczyć autentyczność i ciągłość działania usług powiązanych z ich domenami (np.: serwisów, sklepów, platform internetowych, firmowych adresów e-mail).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ulotki o .pl Registry Lock (PDF).

Jakie działania blokuje .pl Registry Lock?

.pl Registry Lock blokuje w Rejestrze domeny .pl następujące działania:

  • usunięcie opłaconej domeny
  • zmiana danych abonenta domeny
  • zmiana abonenta domeny
  • możliwość transferu obsługi do innego rejestratora
  • możliwość zmiany delegacji domeny
  • możliwość usunięcia i zmiany IP serwera nazw utworzonego w blokowanej domenie,
    o ile taki występuje w jej delegacji

Blokada uniemożliwia wykonanie powyższych czynności, ale w każdej chwili możesz zlecić swojemu rejestratorowi jej zdjęcie. Aktywacja .pl Registry Lock nie wpływa na prawa i obowiązki abonenta nazwy domeny .pl (np.: nadal jesteś zobowiązany aktualizować swoje dane, uiszczać rejestratorowi należne opłaty,  możesz żądać wydania kodów authinfo).

 

.pl Registry Lock w NASK

.pl Registry Lock jest usługą specjalną, świadczoną z wykorzystaniem wieloetapowej procedury uwierzytelniającej, zapewniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jej aktywację i dezaktywację może zlecić nam tylko rejestrator domeny. To on, na twoje zlecenie, załatwia wszelkie formalności związane z aktywowaniem blokady, jak i z jej dezaktywacją.

Informacje o założeniu i zdjęciu .pl Registry Lock wysyłane są na twój adres e-mail, przechowywany w głównym Rejestrze domeny .pl.

Jak wykupić i korzystać z .pl Registry Lock?

Usługę .pl Registry Lock możesz wykupić tylko za pośrednictwem rejestratorów, którzy przystąpili do Programu Partnerskiego NASK (oznaczonych na liście rejestratorów znaczkiem RL). Ich oferty mogą różnić się co do szczegółowych warunków, czy wysokości pobieranych opłat. Jeżeli twój rejestrator nie oferuje .pl Registry Lock, a zależy ci na skorzystaniu z tej usługi, możesz rozważyć przeniesienie obsługi domeny do innego rejestratora.

Blokada zakładana jest bezterminowo, ale abyś mógł zaktualizować swoje dane (blokada nie zwalnia z tego obowiązku) lub wykonać inne operacje na domenie (np.: zmianę delegacji, transfer obsługi, rezygnację z utrzymania domeny), konieczne jest jej zdjęcie. Wszelkie pytania i zlecenia dotyczące .pl Registry Lock kieruj bezpośrednio do swojego rejestratora.

.pl Registry Lock a serwery nazw i delegacja domeny

Ze względu na specyfikę systemów odpowiadających za rejestrację i utrzymywanie nazw domen internetowych, jeżeli przed aktywacją .pl Registry Lock ustalisz delegację swojej domeny na serwery nazw w niej utworzone, działania takie jak: usunięcie serwerów nazw występujących w delegacji domeny, dodanie IP do serwera nazw w delegacji domeny oraz jego usunięcie, będą zablokowane.

Jeżeli przed aktywacją .pl Registry Lock ustalisz delegację swojej domeny na serwery nazw utworzone w innej domenie, zachowasz większą swobodę w zakresie zmian delegacji twojej domeny. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku .pl Registry Lock nie obejmie wszystkich elementów blokady ⃰.

Zwracamy twoją uwagę na ten aspekt techniczny, abyś miał możliwość wybrania najkorzystniejszego dla ciebie rozwiązania. Zalecamy ostrożne podejście do kwestii delegacji domeny i jeżeli nie masz pewności, które rozwiązanie będzie dla ciebie bezpieczniejsze, skontaktuj się najpierw ze swoim rejestratorem.

⃰ Blokada nie wpływa na zarządzanie serwerami nazw utworzonymi w innej domenie. W przypadku delegowania blokowanej domeny na serwery nazw utworzone w innej domenie, usunięcie serwerów nazw lub zmiana ich IP pozostaną możliwe.