www.dns.pl - rejestracja domen internetowych NASK

Transfer FAQ

ZASADY WYKONYWANIA TRANSFERÓW POMIĘDZY PARTNERAMI

 1. Na czym polega Transfer obsługi nazwy domeny?
 2. W jaki sposób mogę przenieść obsługę nazwy domeny do wybranego Partnera?
 3. Czy Partner, do którego przenoszę obsługę nazwy domeny, może dokonać jakichkolwiek zmian bez mojej zgody?
 4. Co należy zrobić w przypadku gdy we wniosku o transfer podany został błędny adres e-mail?
 5. Czy przenosząc obsługę nazwy domeny mogę stracić do niej prawo?
 6. Ile kosztuje transfer nazwy domeny?
 7. Czy mogę przenieść obsługę nazwy domeny do NASK?
 8. Jak przeprowadzić bezpieczny transfer obsługi nazwy domeny zabezpieczonej DNSSEC ?

TRANSFER DOMENY .PL Z viNASK

 1. Moją domenę obsługiwał rejestrator, który przestał być Partnerem NASK. W jaki sposób mogę przenieść obsługę takiej nazwy domeny do innego Partnera?
 2. Co oznacza, że domena znajduje się na viNASK?
 3. Kto powinien podpisać się na formularzu transferu i jakie dokumenty firmy należy doręczyć NASK?
 4. W jakim czasie od doręczenia formularza NASK rozpatruje zgłoszenie?
 5. Czy mogę usunąć oczekujący w kolejce wniosek o transfer nazwy domeny do Partnera?


 


ZASADY WYKONYWANIA TRANSFERÓW POMIĘDZY PARTNERAMI

 1. Na czym polega Transfer obsługi nazwy domeny?

  Jest to przeniesienie obsługi nazwy domeny do innego rejestratora. Nie ma możliwości rozszerzanie przedmiotu istniejących umów o wykonywanie Obsługi bezpośrednio na rzecz abonenta, tj. transferu Obsługi nazwy domeny do NASK. [powrót]

 2. W jaki sposób mogę przenieść obsługę nazwy domeny do wybranego Partnera?

  W tym celu należy zapoznać się z procedurą obecnego, jak i nowo wybranego rejestratora. Nie ma możliwości rozszerzenia przedmiotu istniejących umów o wykonywanie Obsługi bezpośrednio na rzecz abonenta, tj. transferu Obsługi nazwy domeny do NASK. [powrót]

 3. Czy Partner, do którego przenoszę obsługę nazwy domeny, może dokonać jakichkolwiek zmian bez mojej zgody?

  Nie. Zmiany wykonywane są na żądanie Abonenta, zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez danego Partnera oraz Regulaminem nazw domeny .PL. [powrót]

 4. Co należy zrobić w przypadku gdy we wniosku o transfer podany został błędny adres e-mail?

  Przed zainicjowaniem transferu Abonent powinien upewnić się co do zgodności adresu e-mail, wskazanego u obu rejestratorów oraz przechowywanego w rejestrze domeny .pl. Wiadomość z linkiem potwierdzającym transfer, służącym do jego zakończenia, wysyłana jest na adres e-mail Abonenta, przechowywany w Rejestrze. [powrót]

 5. Czy przenosząc obsługę nazwy domeny mogę stracić do niej prawo?

  Nie. Przy transferze obsługi nazwy domeny nie zmienia się jej Abonent, zmienia się jedynie podmiot obsługujący nazwę domeny. [powrót]

 6. Ile kosztuje transfer nazwy domeny?

  Opłaty u Partnerów są ustalane indywidualnie przez każdego z nich. [powrót]

 7. Czy mogę przenieść obsługę nazwy domeny do NASK?

  Nie, nie ma takiej możliwości. [powrót]

 8. Jak przeprowadzić bezpieczny transfer obsługi nazwy domeny zabezpieczonej DNSSEC ?

  Procedura transferu obsługi nazwy domeny .pl pozostaje taka sama zarówno dla nazwy domeny .pl zabezpieczonej DNSSEC jak i niezabezpieczonej DNSSEC. Przed rozpoczęciem procedury transferu warto upewnić się, że wybrany Partner oferuje przekazywanie rekordów DS do NASK. Jeśli transfer obsługi nazwy domeny .pl zabezpieczonej DNSSEC jest związany ze zmianą delegacji nazwy domeny (np. na serwery nazw Partnera) zalecamy by transfer nazwy domeny .pl przeprowadzić po dodaniu nowego rekordu DS do delegacji domeny (patrz: DNSSEC w NASK FAQ) [powrót]

TRANSFER DOMENY .PL Z viNASK

 1. Moją domenę obsługiwał rejestrator, który przestał być Partnerem NASK. W jaki sposób mogę przenieść obsługę takiej nazwy domeny do innego Partnera?

  Aby przenieść obsługę nazwy domeny należy postępować zgodnie z procedurą transferu, znajdującą się na tej stronie, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi na adres poczty elektronicznej, podany przez Abonenta we wniosku o transfer. [powrót]

 2. Co oznacza, że domena znajduje się na viNASK?

  Jest to sytuacja, gdy nazwa domeny .pl nie ma rejestratora, tj. współpraca z dotychczasowym Partnerem ją obsługującym została zakończona. Abonent powinien niezwłocznie dokonać transferu obsługi domeny do innego rejestratora, znajdującego się na aktualnej Liście Partnerów NASK. [powrót]

 3. Kto powinien podpisać się na formularzu transferu i jakie dokumenty firmy należy doręczyć NASK?

  1) Jeżeli Abonentem domeny jest osoba fizyczna:
  - podpis Abonenta nazwy domeny, lub w przypadku działania Pełnomocnika, kopia pełnomocnictwa.

  2) Jeżeli Abonentem domeny jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

  - podpis osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz kopia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  - w przypadku działania przez Pełnomocnika ,dodatkowo dokument pełnomocnictwa oraz kopia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

  3) Jeżeli Abonentem domeny jest spółka cywilna:

  - podpisy wszystkich wspólników spółki cywilnej i kopia umowy spółki cywilnej (fragment umowy zawierający informacje o składzie i sposobie reprezentowania spółki)
  - w przypadku działania przez Pełnomocnika spółki - dokument pełnomocnictwa i kopia umowy spółki cywilnej (fragment umowy zawierający informacje o składzie i sposobie reprezentowania spółki)

  4) Jeżeli Abonentem nazwy domeny jest spółka handlowa (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna):
  - podpis osoby lub osób umocowanych do reprezentowania spółki (zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS) oraz kopia działu 1 i 2 aktualnego odpisu z KRS.

  5) Jeżeli Abonentem nazwy domeny jest podmiot publiczny:

  - odpowiedni dokument, z którego wynika powołanie, mianowanie lub wybór w przypadku, gdy osoba jest upoważniona do reprezentacji podmiotu publicznego na podstawie powołania, mianowania lub wyboru
  - dokument, na podstawie którego - zgodnie z przepisami - określona osoba została upoważniona do reprezentowania podmiotu publicznego (np. odpis z odpowiedniego rejestru)
  - w pozostałych przypadkach, odpowiednie pełnomocnictwo łącznie z dokumentem, z którego wynika uprawnienie dla mocodawcy do umocowania Pełnomocnika. [powrót]

 4. W jakim czasie od doręczenia formularza NASK rozpatruje zgłoszenie?

  Dokumenty rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu wpłynięcia do NASK wypełnionego i podpisanego formularza w dwóch wersjach: elektronicznej i wydrukowanej. [powrót]

 5. Czy mogę usunąć oczekujący w kolejce wniosek o transfer nazwy domeny do Partnera?

  Tak, jest taka możliwość. Aby usunąć wniosek należy skorzystać z formularza, który znajduje się na tej stronie. [powrót]

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta tel. 022 380 83 00, e-mail: info@dns.pl.