www.dns.pl - rejestracja domen internetowych NASK

Obsługa nazwy domeny .gov.pl w NASK


Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Instytut badawczy pełni obsługę nazw w domenie .gov.pl od 1 lipca 2013 na podstawie porozumienia z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN z dnia 12 grudnia 2012 roku.
Warunki świadczenia usługi określa Regulamin nazw w domenie .gov.pl z dnia 26 marca 2013 roku.

Przeglądarka domen:


Sprawdź domenę